Bekendmaking watervergunning voor het versmallen van een oppervlaktewaterlichaam C en het graven van een zaksloot nabij Peter van den Breemerweg 2 te Soest

Redactie Soestnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Soest.

Aanvraag watervergunning

De ingediende aanvraag voor Peter van den Breemerweg 3768MP 2 Soest luidt als volgt:

Bekendmaking watervergunning voor het versmallen van een oppervlaktewaterlichaam C en het graven van een zaksloot nabij Peter van den Breemerweg 2 te Soest

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het versmallen van een oppervlaktewaterlichaam C en het graven van een zaksloot nabij Peter van den Breemerweg 2 te Soest ten behoeve van het aanleggen van een nieuw fietspad. De vergunning is verzonden op 14 februari 2024. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen. Inzien van stukken U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 16 februari 2024 tot en met 29 maart 2024 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11). Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar cbuitenhuis@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden. Bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 184, - voor een natuurlijk persoon, € 365, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Privacy Waterschap Vallei en Veluwe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het waterschap kunt u vinden in onze privacyverklaring, deze vindt u op https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/privacy/. Vragen Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Kaspers (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 22 88 45 44. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Buitenhuis (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 82 23 57 39. Waterschap Vallei en Veluwe, Apeldoorn, 16 februari 2024 Het nummer van de vergunning is Z2023-12-0071/D2024-01-1216

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Soest
  2. watervergunning