Aanvraag omgevingsvergunning, Dennenweg 3 3768 BR Soest, renoveren van de gevel

Redactie Soestnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Soest.

Aanvraag bouwvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Aanvraag omgevingsvergunning, Dennenweg 3 3768 BR Soest, renoveren van de gevel

Op 23-11-2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel op locatie Dennenweg 3 3768 BR Soest. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 691194   Inzage Wilt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien, vult u dan via soest.nl/contact een contactformulier in waarbij u het adres en zaaknummer vermeldt. Kunt u onze website niet bezoeken? Neemt u dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Soest, (035) 6093411. Houdt u ook dan het zaaknummer bij de hand? Dan kunnen wij u beter van dienst zijn.   Procedure De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer (035) 6093411. De publicatie van de ingediende aanvraag is ter informatie en u kunt hier geen bezwaar tegen maken.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Soest
  2. bouwvergunning