Provincie Utrecht, Wabo bekendmaking aanvraag vergunning aan de Zuidergracht 62 in Soest

Redactie Soestnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Soest.

Aanvraag milieuvergunning

De ingediende aanvraag voor Zuidergracht 3763LW 62 Soest luidt als volgt:

Provincie Utrecht, Wabo bekendmaking aanvraag vergunning aan de Zuidergracht 62 in Soest

Gedeputeerde Staten van Utrecht, hebben op 28 december 2023 een aanvraag ontvangen van Gebr. Beijer B.V. te Soest in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De vergunning heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting met een tank voor de opslag van diesel en een tank voor de opslag van Ad blue en het aftanken eigen voertuigen met een doorzet van maximaal 25.000 liter per jaar. Het bedrijf is gelegen aan de Zuidergracht 62 in Soest. De aanvraag heeft bij de RUD Utrecht het zaakkenmerk Z/24/1112388. Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. De proceduretermijn van 8 weken wordt verlengd met 6 weken. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Op de aanvraag wordt door ons over enige tijd een definitief besluit genomen. Dit besluit wordt ter inzage gelegd en u kunt vervolgens bezwaar maken. Meer informatie Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Soest
  2. milieuvergunning

Bekijk meer bekendmakingen