Geweigerde omgevingsvergunning, Troelstrastraat 18 3762TX Soest, verlagen van de stoep

Redactie Soestnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Soest.

Aanvraag omgevingsvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Geweigerde omgevingsvergunning, Troelstrastraat 18 3762TX Soest, verlagen van de stoep

De gemeente heeft op 20-12-2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 685157 voor een omgevingsvergunning voor het verlagen van de stoep op locatie Troelstrastraat 18 3762TX Soest. De vergunning is geweigerd en is verzonden op 20-12-2023. Inzage Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, vult u dan via soest.nl/contact een contactformulier in waarbij u het adres en zaaknummer vermeldt. Kunt u onze website niet bezoeken? Neemt u dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Soest, (035) 6093411. Houdt u ook dan het zaaknummer bij de hand? Dan kunnen wij u beter van dienst zijn.   Procedure Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, als u belanghebbende bent, binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken. De bekendmaking is de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Als bij de verleende vergunning of het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval: - uw naam en adres; - de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening); - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee; - de redenen waarom u bezwaar maakt; - ondertekening met uw handtekening. Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer (035) 6093411.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Soest
  2. omgevingsvergunning